Občianske združenie EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC

Od kníh k osobnostiam Hlohovca

 

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2017

 

 

Sídlo občianskeho združenia:  

Námestie svätého Michala 3,  920 01  Hlohovec

Telefón : +421 33 742 46 57

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

internetová adresa : www.elap-hlohovec.sk

 

Ciele občianskeho združenia :

Občianske združenie EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC /ďalej len OZ/ vzniklo dňa 2.mája 2003 a od svojho vzniku si kladie za prioritný cieľ rozvíjať a prezentovať historické, kultúrne a duchovné hodnoty súvisiace s mestom Hlohovec a priľahlým regiónom.

OZ má tiež ambície pôsobiť v oblasti výchovy a vzdelávania, je pripravené podporovať regionálny rozvoj a informovať materiálmi, ktoré vydáva, návštevníkov Hlohovca o zaujímavostiach mesta.

OZ vyhlasuje, organizuje a prezentuje medzinárodnú výtvarnú súťaž v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov – EX LIBRIS HLOHOVEC a medzinárodnú súťaž v kreslenom humore FRAŠTACKÝ  TŔŇ.  Kladie si za cieľ oboznamovať verejnosť so životom a prácou významných rodákov z Hlohovca a pri  ich jubileách im odhaľovať pamätné tabule.

Jedným z ďalších cieľov OZ je približovanie histórie nášho mesta a regiónu prostredníctvom reportáží v Hlohovskej televízii a formou článkov v spoločenskom mesačníku Život v Hlohovci, vo Fraštackých novinách a iných periodikách pre široký okruh záujemcov. Články, reportáže a fotogalériu zverejňuje na vlastnej internetovej stránke, vydáva knižné publikácie, čím propaguje históriu i súčasnosť hlohovského regiónu. OZ organizuje aj koncerty, besedy, prezentácie i výstavy a podieľa sa tak významnou mierou na zvyšovaní kvality kultúrneho života v meste.

OZ pracuje v dvoch sekciách, ktoré sú rovnocenné:

 • EX LIBRIS HLOHOVEC
 • História a osobnosti Hlohovca

 

Činnosť OZ v roku 2017:

V roku 2017 boli do prestížneho Slovníka autorov exlibris medzi elitných českých grafikov zaradení ako prví dvaja autori zo Slovenska Viktor Chrenko /číslo listu 104/, spoluzakladateľ medzinárodnej výtvarnej súťaže pre deti EX LIBRIS HLOHOVEC a Víťazoslav Chrenko /číslo listu 105/. 

8. mája sme verejnosti opäť otvorili židovský cintorín v Hlohovci pre komentovanú prechádzku pod názvom Za svetlom Dávidovej hviezdy. Veľký počet záujemcov sprevádzali Jozef URMINSKÝ a Marián KAMENČÍK.                                                                                                                         

Pamätnú medailu za prínos v oblasti kultúry si 18.5.2017 v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave prevzala od predsedu Trnavského samosprávneho kraja predsedníčka OZ Helena PEKAROVIČOVÁ.

S veľkým záujmom sa stretlo 20. mája nové podujatie nášho združenia LITERÁRNE  POTULKY  HLOHOVCOM  - putovanie zaujímavými miestami Hlohovca, ktoré vstúpili do básní a  románov. V refektári františkánskeho kláštora sme sa dozvedeli o priateľstve mnícha Rudolfa Dilonga a mladého básnika Ivana Kupca. Vo veži Kostola sv. Michala sme boli svedkami bojov o prvý Československý štát pri čítaní úryvku z knihy Petra Karmína Neznámí hrdinové a vypočuli sme si báseň Jany Michalkovej Pekárovej Hlohovec. Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie na cintoríne rozpovedala smutný príbeh mladého automobilového šampióna Maximiliána Hardegga, ktorý je v kaplnke pochovaný, z knihy Ivana Szabóa Mikiho modrá krv. Na Urbánku sme sa zabavili veselými príhodami starého Fraštáku z pripravovanej knihy Mariána Kamenčíka Fraštacké povesti. Barón Medňanský nás pred filagóriou zoznámil so zámockým areálom spred dvesto rokov úryvkom z jeho knihy Malebná cesta dole Váhom. K starému secesnému mostu do Šulekova k nám dolu Váhom priplávali sugestívne spomienky z detstva jedného z našich najvýznamnejších rodákov Jana Vladislava. Všetkých, ktorí vydržali do konca, čakal „za odmenu“ piknik v Zámockej záhrade. Podujatie sme venovali  hlohovskej knižnici - 90 rokov kultúry a vzdelávania, pripravil ho Marián KAMENČÍK.

20. mája 2017 na podujatí Večer Augustína Pauloviča, organizovanom pri príležitosti Noci múzeí a galérií v Nyáryovskej kúrii v Bučanoch, vystúpil s prednáškou Augustín Paulovič a knihy ľudového čítania Marián KAMENČÍK. 

18. júna 2017 pripravilo OZ pre ľudí s otvoreným srdcom benefičný koncert pre Riška pod názvom Pomáhame hudbou. Koncert sa uskutočnil v refektári Vlastivedného múzea v Hlohovci, účinkovali Katarína Lukšicová (flauta), Vanesa Garová (klavír), Kristína Hanzenová (spev), Zuzana Chrenová (spev), Mária Farkašová (klavír), Ľubica Podolská (klavír), koncertom sprevádzala Helena PEKAROVIČOVÁ.

V dňoch 7.7. - 10.7.2017 sa člen OZ Víťazoslav Chrenko zúčastnil Sympózia drobnej grafiky v Týne nad Vltavou. Spolu s ďalšími siedmymi výtvarníkmi z Českej republiky reprezentoval naše mesto a združenie. 

10. septembra v rámci kultúrno-vzdelávacieho podujatia pod názvom Rudolf Dilong a hlohovská literárna avantgarda, spojeného s prednesom poézie a hudbou odznela prednáška Mariána KAMENČÍKA o literárnom pôsobení Rudolfa Dilonga v Hlohovci. 

15. septembra sme opäť pozvali Hlohovčanov na komentovanú prechádzku  židovským cintorínom v Hlohovci  Za svetlom Dávidovej hviezdy. Po cintoríne sprevádzal Jozef URMINSKÝ. 

V dňoch 2.10. - 31.10.2017 sa uskutočnila autorská výstava grafík Víťazoslava Chrenka a obrazov jeho syna Rastislava Chrenka v Turčianskej knižnici v Martine. Výstava CHRENKOVCI - otec a syn vzbudila v centre slovenskej kultúry zaslúženú pozornosť. 

Nosným podujatím OZ v roku 2017 bol 16. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže     v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov EX LIBRIS HLOHOVEC.   V dňoch 5.- 7.októbra 2017  prišli do Hlohovca laureáti súťaže, aby si prezvali ocenenia, boli pre nich pripravené spoločné aktivity i výlet do Bratislavy. Ocenenia im odovzdávali významné osobností Slovenska i zástupcovia veľvyslanectiev - prvý tajomník Českého veľvyslanectva Ondřej Pometlo a druhý tajomník Tureckého veľvyslanectva Osman Göktürk. Súčasťou vernisáže najlepších prác bola výstava  Exlibrisy akademického maliara Igora Bencu.   O skončenom súťažnom ročníku informuje farebná dvojjazyčná skladačka, v ktorej sú zachytené všetky dôležité informácie,  víťazi kategórií, ich grafické práce a zoznam všetkých zúčastnených štátov i miest. Zároveň bola oznámená téma budúceho ročníka súťaže – VRÁŤME SA DO ROZPRÁVKY.

Výstava detských výtvarných prác z medzinárodnej súťaže v tvorbe knižnej značky EX LIBRIS HLOHOVEC bola krásnym sprievodným podujatím medzinárodnej vedeckej konferencii Dieťa v ohrození v dňoch 30. novembra – 1. decembra 2017 v Centre účelových zariadení – stredisko SUZA Bratislava.  

16. decembra bola výstava detských výtvarných prác z medzinárodnej súťaže v tvorbe knižnej značky EX LIBRIS HLOHOVEC otvorená v kaštieli v Chtelnici. 

Na záver roka vydalo združenie publikáciu v edícii Slávni Hlohovčania Dezider Castiglione (1924 - 2005) - Zvečnené v kameni a skle. Jej autormi sú Marián KAMENČÍK a Jozef URMINSKÝ, autorom fotografií je Erik KNOTEK.   

Členovia OZ svojimi aktivitami významnou mierou ovplyvňujú kultúrne dianie v meste Hlohovec. Publikujú svoje články, vystupujú v mestskej televízii a svoju činnosť propagujú na informačnej tabuli na pešej zóne i na internetovej stránke združenia. Aj v roku 2017 prispeli členovia OZ svojimi článkami do mesačníka ŽIVOT V HLOHOVCI,                        

do dvojtýždenníka FRAŠTACKÉ NOVINY a ostatných periodík v regióne. Tri články boli zverejnené v  časopise Spolku zberateľov a priateľov exlibris v Prahe  KNIŽNÍ ZNAČKA.

Aj v Hlohovskej televízii bolo v roku 2017 odvysielaných niekoľko reportáží, ktoré boli pripravené v spolupráci s OZ. 

 

Vypracovala: Helena Pekarovičová

Hlohovec, 16.1.2018

Helena PEKAROVIČOVÁ

predsedníčka o. z.

EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC

 


Správa o hospodárení

Občianskeho združenia „EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC“ 

so sídlom v Hlohovci, Námestie sv. Michala 3

za rok  2017

 

 

Občianske združenie EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC (ďalej len OZ) malo na začiatku roka 2017 finančné prostriedky vo výške: 1 451,02 € , z toho:

Stav pokladne: 59,34 €

Stav bank.účtov : 1 391,68 €

Na konci roka 2017 predstavovali celkové príjmy OZ sumu: 9 661,50 €, z toho:

 • Príspevok vo výške 2 % zo zaplatených daní: 424,63 €
 • Účelové dotácie a dary : 7 620,00 €, v tom: 
 • Mesto Hlohovec: 4 000,00 €
 • Fond na podporu umenia: 3 000,00 €
 • Ostatné dotácie a finančné dary : 620,00 €
 • Dobrovoľné príspevky (Za svetlom Dávidovej hviezdy, R.Dilong): 99,00 €
 • Príjmy za predaj pohľadníc: 10,50 €
 • Ostatné príjmy – bankové úroky: 0,37 €
 • Iné príjmy – vrátenie poistného/ZP/preplatok: 77,00 €
 • Ostatné príjmy – pôžičky od predsedníčky OZ: 30,00 €
 • Príjmy z priebežnej položky(vklady do pokladne z b. účtu): 1 400,00 €

Na konci roka 2017 predstavovali celkové výdavky OZ sumu: 10 188,48 €, z toho:

 • Výdavky na vyhotovenie a tlač propag.materiálov, brožúr : 1 470,87 €
 • Ceny do súťaže (MVS Ex Libris HC): 595,38 €
 • Výdavky na ubytovanie a stravu (MVS Ex Libris HC): 4 455,90 €
 • Výdavky – preklady a tlmočenie (MVS Ex Libris HC): 132,00 €
 • Výdavky – preprava a parkovné (MVS Ex Libris HC): 210,00 €
 • Prevádzkové výdavky: 1 234,49 €
 • Bankové poplatky: 69,80 €
 • Daň z úroku: 0,04 €
 • Ostatné výdavky – vrátenie sumy z dotácie/FPU: 120,00 €
 • Iné výdavky – príkazné zmluvy: 500,00 €
 • Výdavky na priebežnú položku (výbery z b. účtu do pokladne): 1 400,00 €

V roku 2017 dostalo OZ na bankový účet dotáciu od Mesta Hlohovec v celkovej sume:  4 000,00 €, v tom:  dotácia účelovo viazaná na 16.ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže EX LIBRIS HLOHOVEC v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov (téma Svet okolo nás) –  3 700,00 € a dotácia účelovo viazaná na realizáciu podujatia Galéria osobností Hlohovca –  300,00 €, ktorej účel bol dodatkom zmluvy zmenený na vydanie publikácie Zvečnené v kameni a skle o rodákovi z Hlohovca Deziderovi Castiglionem. OZ dostalo dotáciu z Fondu na podporu umenia na realizáciu medzinárodnej výtvarnej súťaže EX LIBRIS HLOHOVEC v celkovej sume: 3 000,00 €. OZ muselo vrátiť časť dotácie na súťaž EX LIBRIS HLOHOVEC Fondu na podporu umenia v sume: 120,00 € V roku 2017 časť výdavkov spojená s organizovaním týchto projektov bola hradená z vyššie uvedených dotácii a jej vyúčtovanie bolo predložené donorovi.

OZ k 31.12.2017 disponovalo finančnými prostriedkami v celkovej sume: 934,54 €, v tom:

Stav pokladne k 31.12.2017:  99,45 €

Stav bank.účtu k 31.12.2017:  835,09 €

 

Rekapitulácia hospodárenia OZ EX LIBRIS AD PERSONAM so sídlom v Hlohovci, Námestie sv.Michala 3 za rok 2017: 

Celkové príjmy: 9 661,50 €

Celkové výdavky: 10 188,48 €

Rozdiel = hospodársky výsledok (strata): - 526,98 €

Rozdiel = nedaňové príjmy – nedaňové výdavky: 8 251,00 – 8 777,98 = - 526,98 €

Rozdiel = daňové príjmy – daňové výdavky: 10,50 – 10,50 = 0

 

Predsedníčka správnej rady Občianskeho združenia

EX LIBRIS AD PESONAM HLOHOVEC

Helena  PEKAROVIČOVÁ