Občianske združenie EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC

Od kníh k osobnostiam Hlohovca

 

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2015

 

 

Sídlo občianskeho združenia:  

Námestie svätého Michala 3,  920 01  Hlohovec

Telefón : +421 33 742 46 57

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

internetová adresa : www.elap-hlohovec.sk

 

Ciele občianskeho združenia :

Občianske združenie EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC /ďalej len OZ/ vzniklo dňa 2.mája 2003 a od svojho vzniku si kladie za prioritný cieľ rozvíjať a prezentovať historické, kultúrne a duchovné hodnoty súvisiace s mestom Hlohovec a priľahlým regiónom.

OZ má tiež ambície pôsobiť v oblasti výchovy a vzdelávania, je pripravené podporovať regionálny rozvoj a informovať materiálmi, ktoré vydáva, návštevníkov Hlohovca o zaujímavostiach mesta.

OZ vyhlasuje, organizuje a prezentuje medzinárodnú výtvarnú súťaž v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov – EX LIBRIS HLOHOVEC a medzinárodnú súťaž v kreslenom humore FRAŠTACKÝ  TŔŇ.  Kladie si za cieľ oboznamovať verejnosť so životom a prácou významných rodákov z Hlohovca a pri  ich jubileách im odhaľovať pamätné tabule.

Jedným z ďalších cieľov OZ je približovanie histórie nášho mesta a regiónu prostredníctvom reportáží v Hlohovskej televízii a formou článkov v spoločenskom mesačníku Život v Hlohovci, vo Fraštackých novinách a iných periodikách pre široký okruh záujemcov. Články, reportáže a fotogalériu zverejňuje na vlastnej internetovej stránke, vydáva knižné publikácie, čím propaguje históriu i súčasnosť hlohovského regiónu. OZ organizuje aj koncerty, besedy, prezentácie i výstavy a podieľa sa tak významnou mierou na zvyšovaní kvality kultúrneho života v meste.

OZ pracuje v dvoch sekciách, ktoré sú rovnocenné:

 • EX LIBRIS HLOHOVEC
 • História a osobnosti Hlohovca

 

Činnosť OZ v roku 2015:

V decembri 2014 bola vo  výstavnej sieni múzea otvorená výstava tvorby Karla Táborského, Jindřicha Karského, Jaroslava Bureša, Pavla Hanáka a Antonína Hájka zo Združenia výtvarných umelcov moravsko-slovenského pomedzia pod názvom UMENIE S VOŇOU SLIVOVICE, Trvala do 15. januára 2015.

Dňa 31.1.2015 bola uzávierka 15.ročníka bienále medzinárodnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov EX LIBRIS HLOHOVEC. Na tému Vodný svet  prišlo do súťaže 2.330 súťažných prác od 2.011 mladých autorov z 15 krajín sveta.

Jednou z tradičných akcií OZ je program pri príležitosti MDŽ a nebolo tomu inak ani v tomto roku. V nedeľu 1. marca 2015 sa v  poeticko - hudobnom programe  LÁSKOU OBDARENÁ predstavili Ladislav FANČOVIČ - klavír, prví hráči orchestra Slovenskej filharmónie - Peter KAJAN a Martina KAJANOVÁ rod.Zemková a Karol NITRAN - spev.  Programom sprevádzal Ján LIBANT.

Dňa 31.3.2015 sa v priestoroch knižnice konalo zasadnutie poroty, ktorá rozhodla o laureátoch 15. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže EX LIBRIS HLOHOVEC v jednotlivých súťažných kategóriách.

V refektári múzea sme 12.4.2015  uviedli knihu hlohovského filatelistu Ivana TVRDÉHO Odtlačky slovenských výplatných strojov 1993 – 2008.  Slávnosť pod názvom NIE JE ODTLAČOK AKO ODTLAČOK sa konala za prítomnosti riaditeľky  odboru poštových služieb Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ing. Jarmily BRICHTOVEJ, podpredsedu slovenskej filatelistickej akadémie Ing. Miroslava BACHRATÉHO a primátora Hlohovca Ing. Miroslava KOLLÁRA. Programom sprevádzala Helena PEKAROVIČOVÁ, svojím hudobným umením ozdobili podujatie Katarína LUKŠICOVÁ, Gabriela DRGOŇOVÁ a jej študenti Vanesa GAROVÁ, Adam HALÁS a Laura BRACHOVÁ.

Ocenenie za prínos v oblasti kultúry si 14.5.2015 si v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave prevzali od predsedu Trnavského samosprávneho kraja členovia OZ František BOJNIČAN, Jozef URMINSKÝ ml. a Marián KAMENČÍK.

Významnou reprezentáciou združenia bola účasť na medzinárodnej konferencii pod názvom –  Sakrálne pamiatky vo svetle cestovného ruchu, ktorá sa uskutočnila 4. júna 2015 v Trnave. Na konferencii odznela prednáška Mariána KAMENČÍKA Cyrilometodský odkaz v hlohovskom regióne a jeho potenciál pre rozvoj kultúrneho turizmu.

Pod hlavičkou OZ sa dňa 12.6.2015 v minigalérii cukrárne Jasmín v Slavičíne, ČR, uskutočnilo otvorenie výstavy obrazov a grafík Víťazoslava a Rastislava CHRENKOVCOV s názvom CHRENKOVCI - OTEC & SYN.

So záujmom sa stretla prednáška Mariána KAMENČÍKA o literárnych tradíciách a literárnych pamiatkach Hlohovca pod názvom LITERÁRNE POTULKY HLOHOVCOM, ktorá odznela na stretnutí členov Jednoty dôchodcov 28.6.2015  v Hlohovci.

Na populárnom podujatí Stredoveké dni v Hlohovci malo zastúpenie aj naše OZ. 4. a 5. júla 2015 autorka kníh Z kuchyne starého Fraštáku a Neznáme chute a vône hlohoveckej kuchyne Eva URMINSKÁ so svojimi pomocníčkami prezentovala tradičnú gastronómiu hlohovského regiónu.

Medzinárodná výtvarná súťaž v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov EX LIBRIS HLOHOVEC vyvrcholila v dňoch 1.- 3.októbra 2015. Do Hlohovca sa zišli laureáti súťaže, aby si prezvali ocenenia, boli pre nich pripravené spoločné aktivity i výlet do Bratislavy. Ocenenia im odovzdávali významné osobností Slovenska i zástupcovia veľvyslanectiev - prvý radca Tureckého veľvyslanectva Cuneyt Yavuzcan, druhý radca Maďarského veľvyslanectva László Nagy, prvý tajomník Českého veľvyslanectva Ondřej Pometlo, prvý tajomník Slovinského veľvyslanectva Gregor Zagrajšek a tlačový atašé Ruského veľvyslanectva Alexej Kulagin. Súčasťou vernisáže najlepších prác bola výstava  Štúrovci v grafike a v známkovej tvorbe. O skončenom súťažnom ročníku informuje farebná dvojjazyčná skladačka, v ktorej sú zachytené všetky dôležité informácie,  víťazi kategórií, ich grafické práce a zoznam všetkých zúčastnených štátov i miest. Zároveň bola oznámená téma budúceho ročníka súťaže – SVET OKOLO NÁS.

Veľmi zaujímavý bol koncert SAXOFÓN TROCHU INAK, na ktorom sme 13.10.2015 mohli obdivovať majstrovstvo saxofonistky Frederiky BABULIAKOVEJ a nášho rodáka Ladislava FANČOVIČA. Koncertom, ktorý sa konal v refektári Vlastivedného múzea v Hlohovci, sprevádzal Marián KAMENČÍK.

Dňa 14.10.2015 sa zástupcovia OZ na cintoríne v Hlohovci rozlúčili s dlhoročným spolupracovníkom, kamenosochárom a priateľom Vincentom VADOVSKÝM, ktorý zomrel dňa 11.10. 2015. V jeho osobe malo OZ fundovaného a precízneho zhotoviteľa pamätných tabúľ. Posledné dielo, ktoré v spolupráci s OZ ELAP vytvoril, bola obnova pamätníka obetiam 1. svetovej vojny v Hlohovci v roku 2014.  Za občianske združenie prehovoril nad jeho rakvou Jozef URMINSKÝ ml. Česť jeho pamiatke.

Opäť pod hlavičkou OZ bola 26.10.2015 slávnostne otvorená autorská výstava exlibrisov Víťazoslava CHRENKA v Galérii na mostě v Hradci Králové, ČR.

Svetová organizácia UNESCO ocenila prínos súťaže EX LIBRIS HLOHOVEC do vytvárania medzinárodného porozumenia a prácu predsedníčky združenia Heleny PEKAROVIČOVEJ v Sekcii pre výchovu a vzdelávanie Slovenskej komisie pre UNESCO  pozvánkou na podujatie Vzdelávanie 2030 - Stretnutie na vysokej úrovni /Education 2030 High-Level Meeting/, ktoré sa konalo 4.11.2015 v rámci  38. generálnej konferencie UNESCO v Paríži. Na stretnutí sa schvaľoval rozpočet, stratégia a ďalšie smerovanie programu, ktorý chce zabezpečiť rovný prístup k vzdelaniu pre všetkých a na všetkých úrovniach, rodovú rovnosť a celoživotné vzdelávanie, gramotnosť mladých a dospelých,  zručnosti pre život a prácu,  redukovanie chudoby vo svete a podporu vzdelávania žien a dievčat.

OZ vydalo tento rok zbierku poézie Hlohovčanky Margity KADLEČÍKOVEJ KVAPKY ŽIVOTA. Slávnostné uvedenie knihy sa konalo 15.11.2015 v refektári múzea. Programom sprevádzali Marián KAMENČÍK a Helena PEKAROVIČOVÁ, poéziu predstavili Zuzana KAMENČÍKOVÁ a Andrea KLEIMANOVÁ,  krásny hudobný zážitok do posledného miesta obsadenej sále pripravili Zuzana OKIENKOVÁ - spev a Gabriela DRGOŇOVÁ – klavír.

Členovia OZ svojimi aktivitami významnou mierou ovplyvňujú kultúrne dianie v meste Hlohovec. Publikujú svoje články, vystupujú v mestskej televízii a svoju činnosť propagujú na informačnej tabuli na pešej zóne i na internetovej stránke združenia. V roku 2015 napísali členovia OZ do kultúrneho mesačníka ŽIVOT V HLOHOVCI, do dvojtýždenníka FRAŠTACKÉ NOVINY a ostatných periodík v regióne spolu 15 článkov. Tri články o činnosti OZ vyšli v  časopise Spolku zberateľov a priateľov exlibris v Prahe  KNIŽNÍ ZNAČKA, v Almanachu Združenia výtvarných umelcov moravsko-slovenského pomedzia v Uherskom Brode vyšiel 1 článok.

V roku 2015 bolo v Hlohovskej televízii odvysielaných 19 reportáží, ktoré boli spracované alebo pripravené v spolupráci s OZ.

 • Január 2015    - Chotáre Hlohovca – Paradajs, Krátke a Dlhé Šumperky
 • Marec  2015   -  Láskou obdarená - hudobno-poetické pásmo
 • Apríl 2015   -  Nie je odtlačok ako odtlačok- Ivan Tvrdý, Chotáre – Cisárka.
 • Máj 2015   -  Chotáre – Hanšutka.
 • Jún 2015   -  Chotáre - Starý háj, Kršáky
 • Júl  2015   -  Chotáre - Uhrova dolina, Vlčie a Kamenné hory.
 • August 2015   -  Chotáre - Hanšutka, Peterské chotáre.
 • Október 2015 –  EX LIBRIS HLOHOVEC – Vodný svet, Chotáre - Gábor, Diely, Bočina, Mladý háj, Teplá izba
 • November 2015 - Chotáre Krátke a Dlhé Šumperky, Kvapky života - krst knihy
 • December 2015 - Chotáre – Gábor 

Správa o hospodárení

Občianskeho združenia „EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC“ 

so sídlom v Hlohovci, Námestie sv. Michala 3

za rok  2015

 

 

Občianske združenie EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC (ďalej len OZ) malo na začiatku roka 2015 finančné prostriedky vo výške: 111,38€ , z toho:

Stav pokladne: 20,67 €

Stav bank.účtov v Tatrabanke: 90,714 €

Na konci roka 2015 predstavovali celkové príjmy OZ sumu: 8 098,46 €, z toho:

 • Príspevok vo výške 2 % zo zaplatených daní: 616,30 €
 • Účelové dotácie a dary : 5 135,00 €, v tom:
 • Mesto Hlohovec: 810,00 €
 • MK SR: 3 000,00 €
 • Ostatné dotácie a finančné dary: 1 325,00 €
 • Príjmy za predaj kníh: 474,00 €
 • Príjmy za reklamu: 570,00 €
 • Ostatné príjmy – bankové úroky: 0,12 €
 • Iné príjmy: 423,04 €
 • Príjmy z priebežnej položky(vklady do pokl.z b.účtu): 880,00 €

 

Na konci roka 2015 predstavovali celkové výdavky OZ sumu: 8 375,43 €, z toho:

 • Výdavky na vyhotovenie a tlač prop.materiálov vrátane publikácii a kníh: 1 581,77 €
 • Ceny do súťaže (súťaž MVS Ex libris HC): 550,55 €
 • Ubytovacie, stravovacie a prepravné služby(súťaž MVS Ex libris HC): 3 555,05 €
 • Bankové poplatky: 88,67 €
 • Ostatné prevádzkové výdavky: 1 719,39 €

Výdavky na priebežnú položku(výbery z b.účtu do pokl.): 880,00 €

V roku 2015 dostalo OZ na bankový účet dotáciu od Mesta Hlohovec v celkovej sume: 810,00 €, v tom:  dotácia účelovo viazaná na 15.ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže EX LIBRIS HLOHOVEC v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov (téma Vodný svet) – 610,00 € a dotácia účelovo viazaná na realizáciu projektu – vydanie knihy Kvapky života od M.Kadlečíkovej – 200,00 €. OZ dostalo dotáciu od MK SR v celkovej sume: 3 000,00 €, ktorá bola účelovo viazaná na realizáciu projektu 15.ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže EX LIBRIS HLOHOVEC v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov (téma Vodný svet). V roku 2015 časť výdavkov spojená s organizovaním týchto projektov bola hradená z vyššie uvedených dotácii a jej vyúčtovanie bolo predložené donorovi.

OZ k 31.12.2015 disponovalo finančnými prostriedkami v celkovej sume: 189,41 €, v tom:

Stav pokladne k 31.12.2015:  36,23 €

Stav bank.účtov k 31.12.2015:  153,18 €

Rekapitulácia hospodárenia OZ EX LIBRIS AD PERSONAM so sídlom v Hlohovci, Námestie sv.Michala 3 za rok 2014: 

Celkové príjmy: 8 098,46  €

Celkové výdavky: 8 375,43  €

Rozdiel – hospodársky výsledok (strata): - 276,97  € 

 

Predsedníčka správnej rady Občianskeho združenia

EX LIBRIS AD PESONAM HLOHOVEC

Helena  PEKAROVIČOVÁ