Aktuality 2007

November 2007

 • OČI DUŠE. Výstava knižných značiek - ex libris z dielne pána Viktora Chrenka v spoločenskom centre Slovenských liečebných kúpeľov na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch. Výstava potrvá od 30. novembra 2007 do 3. januára 2008.
 • EX LIBRIS HLOHOVEC 2007. Výstava víťazných prác z 11. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov na tému „Čarovný svet kníh“ v Mestskej knižnici, Školská ulica, Piešťany. Výstava potrvá od 13. novembra 2007 do 7. januára 2008.

Október 2007

 • 4. októbra 16.00 Slávnostné prijatie účastníkov vyvrcholenia jubilejného 10. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre 12 až 15 ročné deti EX LIBRIS HLOHOVEC primátorom mesta. 
  • Písanie príležitostných pohľadníc. 
  • Zoznamovanie účastníkov. 
  • Čarovné prekvapenie zo sveta kníh. 
 • Refektár Vlastivedného múzea, Františkánske nám., Hlohovec.
 • 5. októbra
  • 8.30 Tvorivá dielňa ex libris pre ocenených žiakov a ich učiteľov pod vedením pána Viktora Chrenka. Základná škola na Kopernikovej ul., Hlohovec
  • 14.00 Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže. Dom kultúry, Pribinova ul., Hlohovec.
  • 15.30 Otvorenie výstav:EX LIBRIS HLOHOVEC – Čarovný svet kníh,  POKOJNÝ ŽIVOT – Galéria umeleckých prác mladých v Celje, Slovinsko.
 • Výstavná sieň Vlastivedného múzea, Rázusova ul., Hlohovec.

August 2007

 • 28. augusta o 15.00. SLÁVNOSTNÉ ODHALENIE PAMÄTNEJ TABULE hlohovskému rodákovi, učiteľovi, autorovi prvej knihy o histórii Hlohovca, zakladateľovi Robotníckeho domu Arpádovi Felcánovi. Súčasťou podujatia bude vernisáž výstavy Hlohovec na starých fotografiách. Výstavná sieň múzea /Robotnícky dom/, Rázusova 6, Hlohovec.

Jún 2007

 • 1. júna o 14.00. EX LIBRIS HLOHOVEC 2006. Otvorenie výstavy víťazných prác z 10. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 12 do 15 rokov na tému „Svetové vynálezy“ v Mestskej knižnici Žary, Poľsko.
 • 15. júna o 16.30. Ja zbieram krásu... Hudobno-poetický program pri príležitosti krstu nových zbierok básní poetky Jany Štefánie Kuzmovej "Ja zbieram krásu..." a V NOCI je každá báseň SOVA". Účinkujú: Jana Š. Kuzmová, Andrej Červeňák, Darina Vašíčková, Jozef Bachratý, Helena Pekarovičová, Július Fuják, Gabriela Drgoňová a žiaci ZUŠ. Empírové divadlo v Hlohovci.

Máj 2007

 • 3. mája o 16.00. HINGE SILMAD – Oči duše. Otvorenie výstavy ex libris z dielne pána Viktora Chrenka v estónskom meste Tartu. Výstava je súčasťou literárneho festivalu Prima Vista.
 • 18. mája 16.30. Podoby priateľstva a lásky. Program, venovaný 25. výročiu priateľstva medzi mestami Hlohovec a De Panne. 16.30. Podoby priateľstva. Otvorenie výstavy dokumentov a fotografií. 17.30. Podoby lásky. Koncert, venovaný najkrajším uspávankám svetových autorov, v ktorom účinkujú Perla Perpetua Voberová a Lýdia Janáčková – spev, Gabriela Drgoňová – klavír, Helena Pekarovičová – hovorené slovo. Refektár Vlastivedného múzea v Hlohovci.
 • 23. mája o 9.00. Neverejné zasadnutie poroty 11. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov EX LIBRIS HLOHOVEC. Mestské kultúrne centrum – KNIŽNICA.

Apríl 2007

 • 30. apríla. Uzávierka 11. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov EX LIBRIS HLOHOVEC.

Február 2007

 • EX LIBRIS HLOHOVEC 2006. Výstava víťazných prác z 10. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 12 do 15 rokov na tému „Svetové vynálezy“ v Informačnom a dokumentačnom stredisku UNESCO. Univerzitná knižnica, Klariská 5, Bratislava.
 • EX LIBRIS HLOHOVEC 2006. Výstava víťazných prác z 10. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 12 do 15 rokov na tému „Svetové vynálezy“ v Mestskej knižnici, Školská ulica, Piešťany.

Január 2007

 • 14. januára o 15.00. Klavírny recitál Lenky Slovákovej. Program: Bach, Beethoven, Chopin, Liszt, Prokofjev. Refektár Vlastivedného múzea v Hlohovci.
 • 25. januára. EX LIBRIS HLOHOVEC 2007. Vyhlásenie 11. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov – téma ročníka „Čarovný svet kníh“. Uzávierka súťaže je 30. apríla 2007.