Aktuality 2014

December 2014

 • 17.12. o 18.00 - Saxophone Syncopators. Koncert Ladislava Fančoviča a unikátneho saxofónového kvarteta. Vstupné dobrovoľné. Refektár Vlastivedného múzea, Františkánske námestie v Hlohovci.

pozvanka

 

 • 11.12. o 16.30  - Umenie s vôňou slivovice. Výstava tvorby Karla Táborského, Jindřicha Karského, Jaroslava Bureša a Antonína Hájka zo Združenia výtvarných umelcov moravsko-slovenského pomedzia. Výstavná sieň Vlastivedného múzea, Rázusova 6, Hlohovec. Výstava potrvá do 15.1.2015.

pozvanka

 

 • 5.12. o 10.00 - Prednáška Mariána Kamenčíka a Heleny Pekarovičovej o dobrovoľníckom rozmere činnosti o. z. EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC na II. medzinárodnej vedeckej konferencii s názvom Poslanie a práca dobrovoľníkov v Trnavskom samosprávnom kraji. Zrkadlová sála Divadla Jána Palárika v Trnave.

   

 

November 2014

 • 9. 11. o 16.00 - Slávnostné odhalenie a vysvätenie Pamätníka obetiam I. svetovej vojny pri príležitosti 100. výročia vypuknutia tohto vojnového konfliktu. Františkánske námestie v Hlohovci.

 

   

 • 23.11.  o 15.00 – Váh veršami skrotený. Slávnostné uvedenie knihy PERICULUM GALGOCZIENSE – HLOHOVSKÉ NEBEZPEČENSTVO o histórii povodní v Hlohovci a okolí. Refektár Vlastivedného múzea, Františkánske námestie v Hlohovci.

 

 

Október 2014

 • 3. 10. o 16.30 – Fraštacký tŕň 2014. Slávnostné vyhlásenie výsledkov bienále kresleného humoru a vernisáž výstavy. Sprievodným podujatím bude výstava karikatúr Jozefa Babušeka Jožinko, dieťa svojich rodičov. Výstavná sieň Vlastivedného múzea, Rázusova 6, Hlohovec.  Výsledky bienále TU.

 

  

 • 14.10. - Víťazoslav Chrenko - Čarovný detail. Slávnostné otvorenie autorskej výstavy voľných grafík a exlibrisov. Galéria Mestskej knižnice v Tartu (Estónsko). Výstav potrvá do 13. 11. 

 

September 2014

 • 1.9. Bienále EX LIBRIS HLOHOVEC – Vodný svet. Vyhlásenie 15. ročníka medzinárodnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov.  Uzávierka 15. ročníka bude 31. 1. 2015.

Jún 2014

 

DOBROVOĽNÁ ZBIERKA NA OBNOVU PAMÄTNÍKA OBETIAM PRVEJ SVETOVEJ VOJNYObčianske združenie EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC

vyhlasuje dobrovoľnú zbierku za účelom obnovy a dohotovenia pamätníka obetiam prvej svetovej vojny, ktorý je umiestnený pred Kostolom Všetkých svätých na Františkánskom námestí v Hlohovci.

 

Pri blížiacom sa 100. výročí vypuknutia prvej svetovej vojny si chce o. z. EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC uctiť pamiatku našich predkov rekonštrukciou pamätníka obetiam tohto krvavého konfliktu. Súčasťou obnovy objektu bude aj osadenie mramorových dosiek s menami Hlohovčanov, ktorí zahynuli v bojoch prvej svetovej vojny. Zároveň sa tak vytvorí dôstojný priestor pietneho miesta pre súčasníkov i budúce generácie.

 

Verejná zbierka bude vykonávaná do 31. augusta 2014 sústreďovaním finančných prostriedkov na osobitnom účte číslo: 2621850170/1100

(IBAN SK97 1100 0000 0026 2185 0170, SWIFT TATRSKBX), variabilný symbol: 1914

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú podporiť tento projekt a pomôžu zachovať pretrvávajúcu spomienku na vlastnú minulosť.

 

Kontakt

o.z. EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC

Námestie sv. Michala 3

920 01 Hlohovec

t.č.: 033/7424 657

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  

 • 22.6. o 17.00 – Slávnostné odhalenie pamätnej tabule k 100. výročiu organizovaného futbalu v Hlohovci. Futbalový štadión FC Slovan Hlohovec. • 6. 6. o 19.00 - Víťazoslav Chrenko - Čarovný detail. Slávnostné otvorenie autorskej výstavy voľných grafík a exlibrisov. Minigalerie - cukrárna Jasmín Slavičín. Výstava potrvá do 2. 10. 2014.

 

Máj 2014

 

 • 7.5. o 16.00 – Slávnostné uvedenie knihy Evy Urminskej a Jozefa Urminského ml. Neznáme chute a vône hlohoveckej kuchyne. Refektár Vlastivedného múzea, Františkánske námestie v Hlohovci.

autorka fotografií: Anna Jančiová

 

 

Apríl 2014

 

 • 25. 4. o 16.30 – Václav Plechatý – Pozorovateľ života. Výstava grafík renomovaného českého autora zo zbierok Víťazoslava Chrenka. Výstavná sieň Vlastivedného múzea, Rázusova 6, Hlohovec. Výstava potrvá do 26.5.2014. • 1. 4. Vyhlásenie10. ročníka bienále medzinárodnej súťaže kresleného humoru FRAŠTACKÝ TŔŇ 2014 na tému Peniaze. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a vernisáž súťažných prác bude 3. októbra 2014.

EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC, Hlohovská televízia a Vlastivedné múzeum 
v Hlohovci vyhlasujú

10. ročník bienále medzinárodnej súťaže kresleného humoru

FRAŠTACKÝ TŔŇ 2014

ft

Propozície:
Téma: a/ Peniaze  b/ voľná téma. 
Podmienky:
1.    autor musí zaslať minimálne 2 práce na každú tému
2.    práce musia byť originály
3.    formát voľný – doporučený A4
4.    na zadnej strane práce uveďte svoje meno, vek, povolanie, adresu, telefónne číslo a email 
5.    ocenené práce sa stávajú majetkom usporiadateľa
6.    ostatné práce môžu byť na požiadanie autora vrátené
7.    všetky zaslané práce môžu byť použité na propagačné účely súťaže
8.    oboslaním súťaže autor súhlasí s podmienkami súťaže
9.    práce zašlite do 30. augusta 2014 na adresu:
Hlohovská televízia HcTV
Námestie sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec
10.  obálku označte  FRAŠTACKÝ TŔŇ 2014
11.  Porota rozhodne o víťazoch na svojom zasadnutí 10. septembra 2014. O rozhodnutí poroty budú ocenení súťažiaci informovaní písomne.


Ceny:
1.    miesto – 200,- EUR
2.    miesto – 100,- EUR    
3.    miesto -    50,- EUR

Porota má právo rozhodnúť o udelení ďalších cien, prípadne niektorú z cien neudeliť.

Vyhlásenie výsledkov a vernisáž súťažných prác bude dňa 3. októbra 2014 vo Výstavnej sieni Vlastivedného múzea, Rázusova č. 6, Hlohovec.
Kontakty: František Bojničan - 0905/352 506, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., www.elap-hlohovec.sk

 

Marec 2014

 

 • 2. 3. o 15.00 – Za vašu lásku. Poeticko-hudobný program k medzinárodnému dňu žien. Hudba: Lenka Slováková a Gabriela Drgoňová (klavír), Kristína Belčíková (spev), Katarína Lukšicová (flauta). Hovorené slovo: Víťazoslav Chrenko a Brian Brestovanský. Refektár Vlastivedného múzea v Hlohovci, Františkánske námestie.

 

Január 2014

 

 • 24. 1. o 18:00 - Uvedenie knihy Komedianti (Zabudnutý príbeh zo starého Fraštáku), ktorú predstaví jej editor Marián Kamenčík. Jazz Club Armstrong na pešej zóne v Hlohovci.