Aktuality 2008

November 2008

 • 26. novembra o 15:00. Slávnostné odhalenie pamätnej tabule významnému hlohovskému rodákovi, novinárovi, cestovateľov a spisovateľovi Belovi Škarniclovi-Hlohovskému. Pribinova ul. č. 15.
 • Mestské kultúrne centrum, EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC  Vás pozývajú 14. novembra 2008 o 18.00 do Empírového divadla v Hlohovci na umelecké predstavenie, venované 90. výročiu Deklarácie slovenského národa a 193. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra, s názvom „O poslaní Slovanstva“. V programe účinkujú: Perla Perpetua Voberová (spev a eurytmia), Daniela Elčíková (recitácia), Dušan Šujan (klavír).

Október 2008

 • Západoslovenská energetika, a. s., OTC, s.r.o. Hlohovec, Trnavský samosprávny kraj, Vlastivedné múzeum Hlohovec a  EX LIBRIS AD PERSONAM Hlohovec Vás pozývajú 2. októbra 2008 na: Slávnostné odhalenie pamätnej tabule k 100. výročiu založenia Hlohoveckej elektrárne, účastinnej spoločnosti. o 14.00 hod., budova OTC, s.r.o. Hlohovec, Štefánikova ulica  vyhlásenie výsledkov bienále a vernisáž výstavy kresleného humoru Fraštacký tŕň s hlavnou témou elektrina.  Sprievodná výstava: Výtvarná pocta Viktorovi Kubalovi o 15.30 hod., výstavná sieň Vlastivedného múzea, Rázusova 6, Hlohovec. 

Jún 2008

 • 27. júna o 17:00. „Oči duše“ – slávnostná vernisáž výstavy súborného diela grafika a exlibristu pána Viktora CHRENKA. Výstava potrvá do 21.08.2008. Výstavná sieň Vlastivedného múzea na Rázusovej 6 v Hlohovci.

Máj 2008

 • Občianske združenie EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC  vyhlasuje 12. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov  EX LIBRIS HLOHOVEC na tému  „OLYMPIJSKÉ HRY“
  • Kategórie: Návrh na exlibris – základné školy od 12 do 15 rokov
  • Originálny exlibris – základné školy od 12 do 15 rokov
  • Originálny exlibris – ZUŠ od 12 do 15 rokov
 • Návrh na exlibris a originálny exlibris pre deti zo všetkých typov škôl vo veku od 6 do 11 rokov. POZOR – ZMENA!
 • Po minuloročnej úprave súťažných kategórií siahli organizátori po ďalších zmenách. S ohľadom na zväčšujúci sa rozsah súťaže a jej rozpočet nie je možné usporiadať ju každoročne. Preto bude súťaž od 12. ročníka prebiehať v dvojročnom cykle ako BIENÁLE. Venujte, prosím, zvýšenú pozornosť novým termínom našej medzinárodnej výtvarnej súťaže.
 • 4. mája o 16:00 Vás OZ EX LIBRIS AD PERSONAM a Mestské kultúrne centrum Hlohovec pozývajú na absolventský koncert Lenky Slovákovej do Empírového divadla v Hlohovci.

 

Apríl 2008

 • EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC, Hlohovská televízia a Vlastivedné múzeum v Hlohovci vyhlasujú 7. ročník bienále medzinárodnej súťaže kresleného humoru FRAŠTACKÝ TŔŇ 2008
 • Propozície: Téma: a/ elektrina, b/ voľná téma. 
  • Podmienky: autor musí zaslať minimálne 2 práce na každú tému
  • práce musia byť originály
  • formát voľný – doporučený A4
  • ocenené práce sa stávajú majetkom usporiadateľa
  • oboslaním súťaže autor súhlasí s podmienkami súťaže
  • práce zašlite do 5. septembra 2008 na adresu: Hlohovská televízia HcTV, Námestie sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec, obálku označte FRAŠTACKÝ TŔŇ 2008
 • Ceny: miesto – 3000,-- Sk, miesto – 2000,-- Sk, miesto - 1000,-- Sk, Vyhlásenie výsledkov a vernisáž súťažných prác bude dňa 3. októbra 2008
 • 24. apríla 2008 o 16:30. "Žena, ktorá vydáva zo seba svetlo". Pásmo o živote a tvorbe keramikárky, maliarky a spisovateľky, Hlohovčanky pani Hermíny Opetovej. Spoločenská miestnosť KNIŽNICE v Hlohovci, Námestie sv. Michala 2.

Marec 2008

 • 9. marca o 15.00. O láske ženy. Koncert venovaný všetkým ženám, v ktorom účinkujú Perla Perpetua Voberová – spev, Dušan Šujan – klavír, Jozef Bachratý – hovorené slovo. Refektár Vlastivedného múzea v Hlohovci

Február 2008

 • EX LIBRIS HLOHOVEC 2007 Výstava najkrajších prác z 11. ročníka súťaže "Čarovný svet kníh" v Dokumentačnom stredisku UNESCO na Klariskej 5 v Bratislave EX LIBRIS HLOHOVEC 2007 Výstava najkrajších prác z 11. ročníka súťaže "Čarovný svet kníh" v Mestskej knižnici v Tartu v Estónsku.
 • Výstava prác zo súťaže VIANOČNÉ A NOVOROČNÉ POHĽADNICE TROCH NÁRODOV z medzinárodnej výtvarnej súťaže deti z Tartu (Estónsko), Slovinských Konjic (Slovinsko) a Hlohovca (Slovensko) v Tartu, Estónsko.