Bankové spojenie


Slovenská sporiteľňa, a.s. pobočka Hlohovec
Číslo účtu:  SK39 0900 0000 0050 8110 3935

 

Variabilný symbol:

  • 100 - Občianske združenie
  • 101 - EX LIBRIS HLOHOVEC medzinárodná výtvarná súťaž pre deti od 12 do 15 rokov
  • 102 - FRAŠTACKÝ TŔŇ - súťaž v kreslenom humore
  • 103 - Cyklus komorných koncertov
  • 104 - ZA DUŠOU TRETIEHO ZÁZRAKU dokumentárny film o súťaži EX LIBRIS HLOHOVEC
  • 105 - Pohľadnice Hlohovca
  • 106 - INFORMAČNÁ TABUĽA o Empírovom divadle