Aktuality 2006

November 2006

 • 10. novembra o 16.30. FRAŠTACKÝ TŔŇ 2006. Vyhlásenie výsledkov bienále kresleného humoru, otvorenie výstavy súťažných prác a sprievodnej výstavy Zo zbierky Petra Závackého. Výstavná sieň múzea na Rázusovej 6 v Hlohovci.

Október 2006

 • 5. októbra 16.00 Slávnostné prijatie účastníkov vyvrcholenia jubilejného 10. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre 12 až 15 ročné deti EX LIBRIS HLOHOVEC primátorom mesta. Písanie príležitostných pohľadníc. Zoznamovanie účastníkov. Pozdrav svetu. Refektár Vlastivedného múzea, Františkánske nám., Hlohovec. 18.30 Vynálezy a objavy na oblohe. Hvezdáreň a planetárium, Sládkovičova ul., Hlohovec.
 • 6. októbra 8.30 Tvorivá dielňa ex libris pre ocenených žiakov a ich učiteľov pod vedením pána Viktora Chrenka. Základná škola na Kopernikovej ul., Hlohovec. 10.00 Otvorenie výstavy Slovinské obrázkové knihy. Základná škola na Kopernikovej ul. 14.00 Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže. Dom kultúry, Pribinova ul., Hlohovec. 15.30 Otvorenie výstav: EX LIBRIS HLOHOVEC – Svetové vynálezy a 10. bienále ex libris detí a mládeže Žary 2004.Výstavy budú otvorené do 2. novembra 2006. Príležitostná pečiatka. Výstavná sieň Vlastivedného múzea, Rázusova ul., Hlohovec.

August 2006

 • 12. augusta o 19.00. Otvorenie ďalšej zastávky putovnej výstavy PUTOVANIE ZA DUŠOU TRETIEHO ZÁZRAKU , ktorá prezentuje výsledky ôsmich ročníkov medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 12 do 15 rokov EX LIBRIS HLOHOVEC, predstavuje mesto Hlohovec a ciele medzinárodnej organizácie UNESCO. Belgická zastávka výstavy je venovaná 25. výročiu družobných vzťahov medzi mestami Hlohovec - De Panne a koná sa pod záštitou veľvyslanca Slovenskej republiky v Belgicku Ing. Petra Sopka. Mestský úrad v De Panne, Belgicko.

Júl 2006

 • 7. júla o 16.00. SLÁVNOSTNÉ ODHALENIE PAMÄTNEJ TABULE hlohovskému rodákovi, uhorskému a poľskému šľachticovi ANDREJOVI KAPUSTÁŠOVI. Slovenská sporiteľňa, a.s., Nám. sv. Michala, Hlohovec.

Máj 2006

 • 21. mája o 17.00. Pri príležitosti Dňa múzeí vás pozývame na koncert, venovaný spevu a hudbe, v ktorom účinkujú Helena Ševčíková, Perla Perpetua Voberová a Lýdia Janáčková – spev, Gabriela Drgoňová, Renata Svitková a Lenka Slováková – klavír, Peter Gonda – husle. Refektár Vlastivedného múzea v Hlohovci.
 • 23. mája o 9.00. Neverejné zasadnutie poroty 10. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 12 do 15 rokov EX LIBRIS HLOHOVEC. Mestské kultúrne centrum – KNIŽNICA.
 • FRAŠTACKÝ TŔŇ 2006. Vyhlásenie 6. ročníka medzinárodnej súťaže kresleného humoru na tému: a/ šport b/ voľná téma. Podmienkou účasti je oboslanie oboch tém v minimálnom počte 2 kusy z každej témy. Porota akceptuje len originály, nie kópie. Ocenené práce sa stávajú majetkom organizátora. Zaslaním prác autor súhlasí s uvedenými podmienkami. Súťažné práce posielajte do 30. septembra 2006 na adresu: Vlastivedné múzeum, Františkánske nám. 920 01 Hlohovec.  Obálku označte heslom „Fraštacký tŕň“.Výsledky súťaže budú vyhlásené 10. novembra 2006.

Apríl 2006

 • 30. apríla. Uzávierka 10. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 12 do 15 rokov EX LIBRIS HLOHOVEC.

Február 2006

 • "Putovanie za dušou tretieho zázraku". Výstava prezentuje výsledky ôsmich ročníkov medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značkypre deti od 12 do 15 rokov EX LIBRIS HLOHOVEC, mesto Hlohovec a ciele medzinárodnej organizácie UNESCO, jej sprievodným programom je dokumentárny film "Za dušou tretieho zázraku". Mestská knižnica v Tartu, Estónsko.
 • Jozef Urminský ml.: Kaplnka piatich želaní /Vydá malá kaplnka na Štefánikovej ulici v Hlohovci svoje stáročné svedectvo?/. Život v Hlohovci 2/2006

Január 2006

 • 27. januára. Otvorenie ďalšej zastávky putovnej výstavy Putovanie za dušou tretieho zázraku, ktorá prezentuje výsledky ôsmich ročníkov medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 12 do 15 rokov EX LIBRIS HLOHOVEC, predstavuje mesto Hlohovec a ciele medzinárodnej organizácie UNESCO. Výstavu sprevádza dokumentárny film o knižnej značke – ex libris „Za dušou tretieho zázraku“. Mestská knižnica v Tartu, Estónsko.
 • 30. januára. EX LIBRIS HLOHOVEC 2006. . Vyhlásenie 10. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 12 do 15 rokov – téma ročníka „Svetové vynálezy“. Uzávierka súťaže je 30. apríla 2006.