Aktuality 2005

Október 2005

 • 6. októbra o 16.00. Slávnostné prijatie účastníkov vyvrcholenia 9. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 12 do 15 rokov EX LIBRIS HLOHOVEC primátorom mesta. Refektár Vlastivedného múzea, Františkánske námestie, Hlohovec.
 • 7. októbra - 08.30. Tvorivá dielňa ex libris pre ocenených žiakov a ich učiteľov pod vedením predsedu poroty Viktora Chrenka. Základná škola na Koperníkovej ulici, Hlohovec. - 14.00. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže. Dom kultúry, Pribinova ulica, Hlohovec.- 15.30. Otvorenie výstavy najlepších prác z 9. ročníka súťaže EX LIBRIS HLOHOVEC a výstavy HISTORICKÝ EX LIBRIS A SUPRALIBROS NA SLOVENSKU. Výstavy budú otvorené do 29.10.2005. Výstavná sieň Vlastivedného múzea, Rázusova 6, Hlohovec.
 • 23. októbra o 16.00. Ja, Rudolf Dilong. Literárno-hudobné pásmo, spojené s odhalením pamätnej tabule k 100. výročiu narodenia básnika - františkána Rudolfa Dilonga. Františkánsky kláštor v Hlohovci.
 • Putovanie za dušou tretieho zázraku. Výstava, ktorá je doplnená dokumentárnym filmom o knižnej značke - ex libris "Za dušou tretieho zázraku", je sprievodným podujatím Bienále ilustrácií Bratislava a potrvá do 30.10.2005. Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana, Panská ulica, Bratislava.

Septemner 2005

 • 8. septembra o 17.00. Putovanie za dušou tretieho zázraku. Otvorenie putovnej výstavy v medzinárodnom dome umenia pre deti BIBIANA na Panskej ulici v Bratislave. Výstava, ktorá je doplnená dokumentárnym filmom o knižnej značke – ex libris „Za dušou tretieho zázraku“, je sprievodným podujatím Bienále Ilustrácií Bratislava a potrvá do 30.10.2005.

August 2005

 • 22. augusta. Putovanie za dušou tretieho zázraku. Otvorenie ďalšej zastávky putovnej výstavy za prítomnosti generálneho tajomníka UNESCO Koichiro Matsuura. Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO. Univerzitná knižnica, Klariská 5, Bratislava.
 • 24. augusta o 17.00. Aj tak ťa ľúbim. Poetický večer s poéziou Jany Š. Kuzmovej. Účinkujú: Jana Štefánia Kuzmová a Helena Pekarovičová. Múzeum v Nitre.

Jún 2005

 • 15. júna o 17.00. Poetický večer s poéziou Jany Š. Kuzmovej. Súčasťou večera bude krst autorkinej novej básnickej zbierky „Aj tak ťa ľúbim“. Účinkujú: Jana Štefánia Kuzmová, Helena Pekarovičová, Jana Michalková – Pekárová a Lada Doležalová. Mini Galery Café, Mýtny dom na Starom moste v Bratislave.
 • 17. júna o 16.30. Poetický podvečer s poéziou Jany Š. Kuzmovej, spojený s krstom autorkinej novej básnickej zbierky „Aj tak ťa ľúbim“. Účinkujú: Jana Štefánia Kuzmová, Helena Pekarovičová, Jana Michalková – Pekárová, Pavol Michalka a Nadja Černá. Empírové divadlo v Hlohovci.
 • Putovanie za dušou tretieho zázraku. Putovná výstava, ktorá prezentuje výsledky ôsmich ročníkov medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 12 do 15 rokov EX LIBRIS HLOHOVEC, predstavuje mesto Hlohovec a ciele medzinárodnej organizácie UNESCO. Pod záštitou veľvyslanca Slovenskej republiky v Chorvátsku Ing. Jána Petríka. Základná škola Petra Zrinskog v Záhrebe, Chorvátsko.
 • EX LIBRIS HLOHOVEC 2004. . Výstava víťazných prác z 8. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 12 do 15 rokov na tému „Cirkus a divadlo“ v Informačnom a dokumentačnom stredisku UNESCO. Univerzitná knižnica, Klariská 5, Bratislava.

Máj 2005

 • 22. mája o 16.00. Pieseň v poézii, poézia v piesni. Hudobno-poetický program. Hostia: Juraj Sarvaš – poézia, Peter Fančovič – klavír, Helena Pekarovičová, Jana Kuzmová – poézia, Jozef Bachratý – poézia, hovorené slovo. Empírové divadlo v Hlohovci.
 • 23. mája o 17.00. Otvorenie ďalšej zastávky putovnej výstavy Putovanie za dušou tretieho zázraku, ktorá prezentuje výsledky ôsmich ročníkov medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 12 do 15 rokov EX LIBRIS HLOHOVEC, predstavuje mesto Hlohovec a ciele medzinárodnej organizácie UNESCO. Pod záštitou veľvyslanca Slovenskej republiky v Chorvátsku Ing. Jána Petríka. Základná škola Petra Zrinskog v Záhrebe, Chorvátsko.
 • EX LIBRIS HLOHOVEC 2004. Výstava víťazných prác z 8. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 12 do 15 rokov na tému „Cirkus a divadlo“ v meste Kórvekula, Estónsko.
 • EX LIBRIS HLOHOVEC 2004. Výstava víťazných prác z 8. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 12 do 15 rokov na tému „Cirkus a divadlo“ v Informačnom a dokumentačnom stredisku UNESCO. Univerzitná knižnica, Klariská 5, Bratislava.

Apríl 2005

 • 15. apríla o 18.00. Galéria na Starom hrade v meste Celje, Slovinsko. Otvorenie putovnej výstavy Putovanie za dušou tretieho zázraku, ktorá prezentuje výsledky ôsmich ročníkov medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 12 do 15 rokov EX LIBRIS HLOHOVEC, predstavuje mesto Hlohovec a ciele medzinárodnej organizácie UNESCO.
 • EX LIBRIS HLOHOVEC 2004. Výstava víťazných prác z 8. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 12 do 15 rokov na tému "Cirkus a divadlo" v Mestskej knižnici mesta Tartu, Estónsko.
 • EX LIBRIS HLOHOVEC 2004. Výstava víťazných prác z 8. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 12 do 15 rokov na tému "Cirkus a divadlo" v Informačnom a dokumentačnom stredisku UNESCO. Univerzitná knižnica, Klariská 5, Bratislava.

Marec 2005

 • EXLIBRIS HLOHOVEC 2003. Výstava víťazných prác zo 7. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže na tému "Moja rodina" v Informačnom a dokumentačnom stredisku UNESCO. Univerzitná knižnica, Klariská 5, Bratislava.

Február 2005

 • EX LIBRIS HLOHOVEC 2005. Vyhlásenie 9. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 12 do 15 rokov - téma ročníka "Môj najúžasnejší zážitok". Uzávierka súťaže je 30. apríla 2005.
 • Víťazoslav Chrenko: EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC. O činnosti združenia v roku 2004. Život v Hlohovci 2/2005.
 • Helena Pekarovičová: Žijú medzi nami. Medailón člena prvého profesorského zboru hlohovského gymnázia, dlhoročného zástupcu riaditeľa gymnázia pána Michala Turzu. Hlohovská televízia.
 • EX LIBRIS HLOHOVEC 2003. Výstava víťazných prác zo 7. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže na tému "Moja rodina" v Informačnom a dokumentačnom stredisku UNESCO. Univerzitná knižnica, Klariská 5, Bratislava.

Január 2005

 • 17. – 21. januára. Helena Pekarovičová: Žijú medzi nami. Medailón o členovi prvého profesorského zboru hlohovského gymnázia Michalovi Turzovi. Hlohovská televízia.
 • EX LIBRIS HLOHOVEC 2004. Reinštalácia výstavy najlepších prác z 8. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže na tému „Cirkus a divadlo“ v Mestskej knižnici, Školská 10, Piešťany.
 • EX LIBRIS HLOHOVEC 2003. Výstava víťazných prác zo 7. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže na tému „Moja rodina“ v Informačnom a dokumentačnom stredisku. Univerzitná knižnica, Klariská 5, Bratislava.