Aktuality 2020

November 2020

 • Pietna spomienka  na obete prvej svetovej vojny. Ani v období pandémie sme nezabudli na našich predkov, ktorých mená nesú mramorové tabule pamätníka obetiam prvej svetovej vojny pred Kostolom Všetkých svätých na Františkánskom námestí v Hlohovci. 11. novembra členky združenia Helena Pekarovičová, Mária Franková a poslankyňa Mestského zastupiteľstva Eva Kovalčíková pamätník upratali, položili veniec, zapálili sviečky a postáli v tichej spomienke na našich padlých rodákov. 

 

Október 2020

 • Ex libris ad persona Hlohovec, Trnavský samosprávny kraj a Vlastivedné múzeum v Hlohovci Vás pozývajú na prehliadku výstav kresleného humoru Fraštacký tŕň 2020 (13. bienále) -  Smiechohranie Fera Bojničana od 2. októbra  do 8. novembra 2020 v Hlavnej budove Vlastivedného múzea na Františkanskom námestí 1, Hlohovec.

frastacky trn

September 2020

19. septembra o 9.00 - Literárne potulky Hlohovcom 4. Zraz na vyhliadke Šianec. Čo nás čaká:

  • zapozeráme sa do diaľok a azda zachytíme ozvenu velikána, ktorý sa tak nečakane zapísal do skrytých dejín nášho mesta;
  • spomenieme si na známeho františkána, ktorý si brúsil ešte ako chlapec miništrantské kolienka v kaplnke na zámku;
  • spoločne s najvýznamnejším bernolákovským básnikom vyjadríme rešpekt pred hrozbou z vážskych povodní;
  • na nevšednej návšteve u samozvaného kráľa sa dozvieme, ako sa túžba po bohémskej slobode spriatelila s povinnosťami šľachtickej krvi.
  • s dobrou poéziou úzko súvisí aj dobrá hudba – dokladom toho bude pripomienka na zlatých slávikov, ktorí nielen spievali, ale pred vyše pol storočím Hlohovcu venovali pekné básne;
  • obujeme si tulácke topánky českého mladíka, anarchistu  a spisovateľa, aby sme sa spoločne mohli zabaviť humorným kresbám neduhov spoločnosti.,
  • uvedieme publikáciu so všetkými textami, ktoré za štyri roky na podujatí odzneli.
  • na záver malý kvíz s hodnotnými knižnými cenami a piknik

 

 

 

 • 12. septembra o 11.00 - uvedenie básnickej zbierky Juraja Oláha Rýmuvaný atlas hríbov do vačku, Posádka - Bereg. 

  

August 2020

 • Odišla významná osobnosť literárneho a pedagogického života v Hlohovci. 25. augusta nečakane dosnívala sen svojho života významná osobnosť literárneho a pedagogického života v Hlohovci, spolupracovníčka nášho združenia, pani Jana Štefánia Kuzmová. Pani Kuzmová zanechala v Hlohovci nezmazateľnú stopu a keďže bola pochovaná v rodnej Rakovej, OZ pripravilo 28. augusta pre jej rodinu, priateľov, kolegov a známych hlohovskú rozlúčku v Zámockej záhrade v Hlohovci. Početní prítomní spoločne na Janku spomínali, recitovali jej poéziu, tešili sa zo všetkých chvíľ, ktoré spolu s ňou prežili. Rozlúčku moderovala Helena Pekarovičová

 

Jún 2020

   • 29. júna 2020 o 18.30 - Slávnostná svätá omša s posvätením pamätnej tabule venovanej vojakom zo Svätého Petra, ktorí padli v prvej svetovej vojne. Vlastivedné múzeum tak dovŕšilo iniciatívu o. z. EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC umiestnením tabule s menami vojakov na pamätník obetiam prvej svetovej vojny.  

 

Apríl 2020

 EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC a Vlastivedné múzeum v Hlohovci
vyhlasujú
13. ročník bienále medzinárodnej súťaže kresleného humoru

FRAŠTACKÝ TŔŇ 2020 

 

Propozície: 

Téma:            a/  LES      b/ Voľná téma. 

Podmienky:

1. autor musí na každú tému zaslať minimálne 2 práce 

2. práce musia byť originály

3. formát voľný – odporučený A4

4. na zadnej strane práce uveďte svoje meno, vek, povolanie, adresu, telefónne číslo a email, privítame aj názov práce 

5. ocenené práce sa stávajú majetkom usporiadateľa

6. ostatné práce môžu byť na požiadanie autora vrátené

7. všetky zaslané práce môžu byť použité na propagačné účely súťaže

8. odoslaním súťaže autor súhlasí s podmienkami súťaže

9. korešpondenciu s usporiadateľmi súťaže vybavujte v slovenskom jazyku, u zahraničných účastníkov vyžadujeme komunikáciu v angličtine

10. práce zašlite do 10. augusta 2020 na adresu:

EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC

Závalie 3/A, P.O.BOX 58, 920 01 Hlohovec

11. obálku označte FRAŠTACKÝ TŔŇ 2020

12. Porota rozhodne o víťazoch na svojom zasadnutí 26. augusta 2020. O rozhodnutí poroty budú ocenení súťažiaci informovaní písomne.  

 

Ceny:

1. miesto – 250,- EUR

2. miesto – 150,- EUR

3. miesto -  100,- EUR

 

Porota má právo rozhodnúť o udelení ďalších cien, prípadne niektorú z cien neudeliť.

Vyhlásenie výsledkov a vernisáž súťažných prác bude dňa 2. októbra 2020 vo Vlastivednom múzeu, Františkánske námestie, Hlohovec.

Kontakty: František Bojničan - 0905/352 506,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., www.elap-hlohovec.sk

Vyhlásenie súťaže TU

fnpu

 

Marec 2020

   • 6. marca 2020 o 16.00 - Vansovej Lomnička. Okresné kolo v prednese poézie a prózy dievčat a žien. Refektár Vlastivedného múzea v Hlohovci, Františkánske námestie, Hlohovec.

 

Február 2020

   • 2. februára 2020 o 15.00 - Nie je nula ako nula. Literárno-hudobné popoludnie. Stretnutie literárnych priateľov z Banskej Bystrice (Generácia NULA) a Hlohovca (ELAP HC) pri dobrej hudbe a čítaní literárnych prác. Pastoračné centrum krTko, Františkánske námestie, Hlohovec.