Aktuality 2024

Jún 2024

Literárne potulky Hlohovcom 8 

(pozvánka a itinerár)

 • Ôsmy roční Literárnych potuliek Hlohovcom Vás opäť prevedie literárnou mapou mesta. Pôjde o miesta známe i málo zbadané. Spojitosť poézie, prózy i dramatických textov s konkrétnym miestom nechce iba oslavovať tieto lokality, upozorňovať na ich význačné architektonické objekty, alebo pripomínať udalosti, ktoré sa v nich udiali, ale v prípade miest všedných, obyčajných či prehliadaných chce tieto miesta objavovať, pričom použije menej využívaný kultúrny jazyk – jazyk literárneho umenia, ktorý vybudí čitateľský zážitok, vyvolá emóciu či navodí atmosféru.
 • Tento rok nás čakajú tieto literárne dobrodružstvá: Zraz je 8. júna 2024 o 9:00 na železničnej stanici, kde po privítaní sa posadíme spoločne s autorom na vlak z Leopoldova do Hlohovca a budeme vnímať zákutia síce krátkej, no pre školopovinného chlapca nevšednej cesty za školskými povinnosťami.
 • O 9:40 si v kine Úsmev spomenieme na nenápadnú uličku, ktorá kedysi viedla popri ňom a sídlila v nej takmer pred sto rokmi predajňa tých najlepších bicyklov a šijacích strojov v okolí, ba i na svete. Firma síce patrila trnavskému obchodníkovi, no svoje podnikanie rozšíril aj do Hlohovca. Zaznejú jeho humorné, no i smrteľne vážne vyznievajúce literárne reklamy na jeho bezchybný tovar.
 • Približne o 10:20 sa dostaneme na námestie pred Kostol sv. Michala archanjela do blízkosti troch dôležitých pamätníkov rodokmeňu a identity nášho mesta. Odznejú tu texty o tom, ako prebiehali v minulosti chýrne fraštacké jarmoky.
 • O 10:50 si pripomenieme pri pamätnej tabuli na budove knižnice prostredníctvom elegických básní osudy dvoch dobrovoľníkov hurbanovských vojsk, ktorých popravili na bereseckom poli, no boli väznení vo vážnici na hlohovskom námestí. Ich životný príbeh bude stvárnený aj krátkou dramatizáciou šikovných detí.
 • Na Podzámsku ulicu do blízkosti kamenného prícestného kríža sa dostaneme približne o 11:30. Na tomto mieste si spomenieme na jednu z ikonických uličiek, ktoré už síce neexistujú, ale vďaka jednému z pamätníkov si môžem sprítomniť jej atmosféru a obyvateľov.
 • Potom nás čaká malé občerstvenie v La Caffettérii a vydáme sa smerom k poslednej zastávke. Okolo 12:30 zaznejú v najväčšej zámockej miestnosti (bývalej erdődyovskej knižnici) slová spomienok jednej z jeho obyvateliek a presunieme sa nimi o dve storočia späť. Nazrieme do života šľachticov hlohovského panského dvora.
 • Napokon nás čaká kvíz o zaujímavé knižné ceny a tradičný piknik na záver. Ako darček sme pre vás pripravili už tradičnú mapku trasy podujatia, pamätnú pohľadnicu a ešte jedno prekvapenie. 

Všetci ste srdečne pozvaní, tešíme sa na vašu účasť a prajeme príjemné literárne zážitky a dobrú náladu v spoločnosti priateľov.

Organizačný tím Literárnych potuliek Hlohovcom, ktoré vám už ôsmy rok prináša o. z. EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC so svojimi priateľmi. 

 potulky8

Máj 2024

 •  3. júna 2024 – Farebný svet fantázie Ingrid Lányiovej. Výstava výtvarných prác mladej talentovanej umelkyne Ingrid Lányiovej. Čajovňa el Sol, Pribinova 14, Hlohovec. Výstava potrvá do 31. 7. 2024 a prístupná bude vždy počas otváracích hodín čajovne. 

Apríl 2024

EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC a Vlastivedné múzeum v Hlohovci

vyhlasujú

15. ročník bienále medzinárodnej súťaže kresleného humoru

FRAŠTACKÝ TŔŇ 2024 

Milí priatelia, už je to tu. Vyhlasujeme 15. ročník súťaže Fraštacký tŕň 

1. apríl je deň žartov a zábavy. A práve v tento veselý deň vyhlasuje každý druhý rok občianske združenie EXLIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC v spolupráci s Vlastivedným múzeom v Hlohovci medzinárodnú súťaž v kreslenom humore Fraštacký tŕň.

Pre 15. ročník súťaže sme vybrali tému PLASTY. Quo vadis, homine? Kam sa pozrieš, všade ťa obklopujú plasty. Plasty máš doma, plasty sú na skládkach, plasty sú v riekach i v mori. Kúpiš si tuniaka v konzerve? Ten plast, ktorý si nevytriedil, sa pomaly v mikročasticiach vracia na tvoj stôl. Ako sa s touto ekologickou hrozbou vyrovnávajú karikaturisti? A aké riešenie prostredníctvom svojich súťažných prác ponúknu? To sa rozhodli zistiť organizátori v 15. ročníku Fraštackého tŕňa. 

Tak, milí karikaturisti, prišiel čas zamyslieť sa nad touto závažnou témou a svoj nápad, spodobený do umeleckého dielka, poslať do Hlohovca. Na vaše súťažné práce sa budeme tešiť do 13.8.2024. 

Propozície:

Téma:

 • A - Plasty
 • B - Voľná téma.

Podmienky:

 • Autor musí zaslať minimálne 4 práce (2 práce na tému A a 2 práce na tému B).
 • Práce musia byť originály.
 • Technika kresieb je voľná.
 • Formát voľný – odporučený A4.
 • Je vhodné, aby práce neobsahovali text ani komentáre.
 • Na zadnej strane práce uveďte svoje meno, vek, povolanie, adresu, telefónne číslo a email, privítame aj názov práce.
 • Účastník prehlasuje, že je autorom práce, zaslanej do súťaže a že má neobmedzené vlastnícke autorské práva a závislé práva na používanie a nakladanie s predloženým dielom.
 • Práce, ktoré už boli ocenené v iných súťažiach, nebudú hodnotené.
 • Ocenené práce sa stávajú majetkom usporiadateľa.
 • Ostatné práce môžu byť na požiadanie autora vrátené.
 • Všetky zaslané práce môžu byť použité na propagačné účely súťaže.
 • Odoslaním súťaže autor súhlasí s podmienkami súťaže.
 • Korešpondenciu s usporiadateľmi súťaže vybavujte v slovenskom jazyku, u zahraničných účastníkov vyžadujeme komunikáciu v angličtine
 • Práce zašlite do 13. augusta 2024 na adresu:

            EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC

            Závalie 3/A, P.O.BOX 58, 920 01 Hlohovec

 • Obálku označte FRAŠTACKÝ TŔŇ 2024
 • Porota rozhodne o víťazoch na svojom zasadnutí 22. augusta 2024. O rozhodnutí poroty budú ocenení súťažiaci informovaní písomne

Ceny:

 • 1.miesto – 300,- EUR
 • 2.miesto – 200,- EUR
 • 3.miesto – 100,- EUR

Porota má právo rozhodnúť o udelení ďalších cien, prípadne niektorú z cien neudeliť.

Vyhlásenie výsledkov a vernisáž súťažných prác bude dňa 4.októbra 2024 vo Výstavnej sieni Vlastivedného múzea, Rázusova 6, Hlohovec.

Kontakty: František Bojničan - 0905/352 506, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., www.elap-hlohovec.sk

 

Január 2024