Aktuality 2016

Cyklus jesenných komorných koncertov v Empírovom divadle:

25.9. - Sunshine Coast Oriana Choir (Austrália)

9.10. - Suchoňovo kvinteto a Matej Arendárik

23.10. - Komorný recitál pre hoboj a klavír (Zuzana Grejtáková, Júlia Grejtáková)

6.11. - Sonáty pre husle a klavír (Milan Paľa, Ladislav Fančovič)

20.11. - Akordeónový recitál Borisa Lenka

December 2016

 • 11.12. o 10.00 Slávnostný turistický výstup na Šianec k odhaleniu pamätnej tabule českému velikánovi J. Cimrmanovi. Zraz bude pred empírovým divadlom v Hlohovci. 

November 2016

 • 13.11. o 15.00 - Sloboda cestou tvorivosti. Slávnostné uvedenie knihy Jany Štefánie Kuzmovej a Igora Lomnického Tvorivé aplikácie výchovy v mimoškolskej činnosti. Na záver predaj kníh a autogramiáda.  Refektár Vlastivedného múzea, Františkánske námestie, Hlohovec. 

Október 2016

 • 7.10.2016 o 16.30 - Fraštacký tŕň 2016. Slávnostné vyhlásenie výsledkov bienále kresleného humoru a vernisáž výstavy. Sprievodným podujatím bude výstava karikatúr FAREBNÝ SVET JIŘÍHO NOVÁKA

September 2016

 •  15. 9. 2016 - Za svetlom Dávidovej hviezdy. Tromi komentovanými prechádzkami židovským cintorínom vás prevedú Jozef Urminský ml. a Marián Kamenčík. Na vstupy o 10.00, 14.00 a 16.00 hod. je potrebné sa prihlásiť osobne alebo telefonicky v Mestskej knižnici na t. č. 7424657 a alebo vo Vlastivednom múzeu alebo na t. č. 7300337. Vstupenkou je magnetka v cene 1,50 Eur.

 

 

 Jún 2016

 • 3. 6. o 19.00 - slávnostné otvorenie výstavy obrazov a grafík z tvorby Viktora, Víťazoslava a Rastislava Chrenkových s názvom Chrenkovci - tri generácie, na ktoré Vás pozýva Minigaléria - cukráreň Jasmín Slavičín, EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC a Sdružení výtvarných umělců moravsko-slovenského pomezí v Uherském Brodě. Cukráreň Jasmín v Slavičíne. Výstava je predajná a potrvá do 6. 10. 2016.

Slavicin

 

Máj 2016

 • 15. 5. o 15. 00 – slávnostné uvedenie knihy úsmevných príhod z Leopoldova autorov Vila Hrabovského (text) a Radky Hrabovskej (ilustrácie) My Mestečania. Hudobný hosť: Stano Standard Kamenčík. Refektár Vlastivedného múzea v Hlohovci, Františkánske námestie.

 

Marec 2016

 • 20.3. o 16.00 - Návraty. Uvedenie novej knihy poézie Františka Liščáka. Reštaurácia Terasa v Hlohovci

 • 6.3. o 15.00 - Čas pre poďakovanie. Poeticko-hudobný program k medzinárodnému dňu žien. Hudba: Ladislav Fančovič – klavír, Karol Nitran - spev, Ján Libant - hovorené slovo. Refektár Vlastivedného múzea, Františkánske námestie v Hlohovci.

 • EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC, Hlohovská televízia a Vlastivedné múzeum 
  v Hlohovci vyhlasujú

  11. ročník bienále medzinárodnej súťaže kresleného humoru

  FRAŠTACKÝ TŔŇ 2016

  ft

  Propozície:
  Téma: a/ VODA  b/ voľná téma. 
  Podmienky:
  1.    autor musí zaslať minimálne 2 práce na každú tému
  2.    práce musia byť originály
  3.    formát voľný – doporučený A4
  4.    na zadnej strane práce uveďte svoje meno, vek, povolanie, adresu, telefónne číslo a email, privítame aj názov práce 
  5.    ocenené práce sa stávajú majetkom usporiadateľa
  6.    ostatné práce môžu byť na požiadanie autora vrátené
  7.    všetky zaslané práce môžu byť použité na propagačné účely súťaže
  8.    odoslaním súťaže autor súhlasí s podmienkami súťaže
  9. korešpondenciu s usporiadateľmi súťaže vybavujte v slovenskom jazyku, u zahraničných účastníkov vyžadujeme komunikáciu v angličtine
  10.    práce zašlite do 26. augusta 2016 na adresu:
  Hlohovská televízia HcTV
  Námestie sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec
  11.  obálku označte  FRAŠTACKÝ TŔŇ 2016
  12.  Porota rozhodne o víťazoch na svojom zasadnutí 9. septembra 2016. O rozhodnutí poroty budú ocenení súťažiaci informovaní písomne.


  Ceny:
  1.    miesto – 200,- EUR
  2.    miesto – 100,- EUR    
  3.    miesto -    50,- EUR

  Porota má právo rozhodnúť o udelení ďalších cien, prípadne niektorú z cien neudeliť.

  Vyhlásenie výsledkov a vernisáž súťažných prác bude dňa 7. októbra 2016 vo Výstavnej sieni Vlastivedného múzea, Rázusova č. 6, Hlohovec.
  Kontakty: František Bojničan - 0905/352 506, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., www.elap-hlohovec.sk