Aktuality 2012

December 2012

 • 7.12. Chrenkovci – 3 generácie. Autorská výstava rodinných diel Viktora, Víťazoslava, Vladimíra, Mateja a Rastislava Chrenkovcov. Výstava bude otvorená do 13.01. 2013.
  Výstavná sieň Vlastivedného múzea, Rázusova 6, Hlohovec

 

Október 2012

 • 5. októbra o 16.30 - Fraštacký tŕň 2012. 9.bienále kresleného humoru a Maľovaný humor - výstava obrazov Vlada Pavlíka. Výstavy potrvajú do 3. novembra 2012.
  Výstavná sieň Vlastivedného múzea (Robotnícky dom), Rázusova 6, Hlohovec

 

September 2012

 • Rehoľa menších bratov františkánov, Vlastivedné múzeum a EX LIBRIS AD PERSONAM Hlohovec vás pozývajú v nedeľu 16. septembra 2012 o 16.00 do kostola Všetkých svätých v Hlohovci na posvätenie pamätnej tabule, venovanej zakladateľovi kláštora Mikulášovi z Iloku (Ujlakymu) pri príležitosti 520. výročia založenia františkánskeho kláštora v Hlohovci.

 

August 2012

 • 24.8. o 16.30 Múdrosti a poetika Vladimíra Komárka. 
  Výstava prác významného českého grafika.
   Výstava potrvá do 29.09. 2012. Výstavná sieň Vlastivedného múzea, Rázusova 6, Hlohovec.

 

Jún 2012

 • 24. júna o 15.00 - Bona musica 
  Klavírny koncert Lenky Slovákovej a jej hostí. Empírové divadlo Hlohovec.

  • 3. júna 2012 o 15.00 - Koncert Bel canto
  Účinkujú - spev: Zuzana Okienková, Dominika Oremová, Lenka Ruriková, Jerguš Judin, klavírny sprievod: Mgr. art. Stanislava Zimermanová, klavír: Mgr. art. Gabriela Drgoňová 
  Refektár Vlastivedného múzea, Františkánske námestie v Hlohovci.

 Apríl 2012

EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC, Hlohovská televízia a Vlastivedné múzeum v Hlohovci vyhlasujú

9. ročník bienále medzinárodnej súťaže kresleného humoru

FRAŠTACKÝ TŔŇ 2012

Propozície:

Téma:

1.     Reklama

2.     voľná téma

Podmienky:

1.     autor musí zaslať minimálne 2 práce na každú tému

2.     práce musia byť originály

3.     formát voľný – doporučený A4

4.     na zadnej strane práce uveďte svoje meno, adresu, telefónne číslo a email

5.     ocenené práce sa stávajú majetkom usporiadateľa

6.     všetky zaslané práce môžu byť použité na propagačné účely súťaže

7.     odoslaním súťaže autor súhlasí s podmienkami súťaže

8.     práce zašlite do 2. septembra 2012 na adresu:
Hlohovská televízia HcTV 
Námestie sv. Michala 3
920 01 Hlohovec

9.     obálku označte FRAŠTACKÝ TŔŇ 2012

10.  Porota rozhodne o víťazoch na svojom zasadnutí 10. septembra 2012. Podľa kvality prác má porota právo niektorú cenu neudeliť. O rozhodnutí poroty budú informovaní ocenení súťažiaci písomne.

Ceny:

1.     miesto - 150,- EUR

2.     miesto - 100,- EUR

3.     miesto -   50,- EUR

Usporiadatelia môžu rozhodnúť o udelení ďalších cien.

Vyhlásenie výsledkov a vernisáž súťažných prác bude dňa 5. októbra 2012 vo Výstavnej sieni Vlastivedného múzea, Rázusova č. 6, Hlohovec.

Kontakty: František Bojničan - 0905/352 506, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., www.elap-hlohovec.sk

 

Marec 2012

 • 11. marca 2012 o 15.00 - S úctou a láskou Vám ženám.
  Poeticko-hudobný program  k medzinárodnému dňu žien. 
  Účinkujú: klavír - Ladislav Fančovič, spev - Jana Fančovič-Dekánková, sprievodné slovo - Ján Libant, umelecké slovo - Martin Tvrdý a Brian Brestovanský.  
  Refektár Vlastivedného múzea, Františkánske námestie v Hlohovci.

  • EX LIBRIS HLOHOVEC.
  Výstava víťazných prác z 13. ročníka medzi národnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 12 do 15 rokov na tému "Divy mojej krajiny".
  Mestská knižnica, Školská ulica, Piešťany
 • Slávnostné otvorenie výstavy víťazných prác z 13. ročníka medzi národnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 12 do 15 rokov na tému "Divy mojej krajiny".
  Mestská knižnica v Žary, Poľsko. Výstava potrvá do 30. apríla.

Február 2012

 • EX LIBRIS HLOHOVEC
  Výstava víťazných prác z 13. ročníka medzi národnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 12 do 15 rokov na tému "Divy mojej krajiny". 
  Dokumentačné stredisko UNESCO v Bratislave.