Naše ciele

Cieľom občianskeho združenia EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC je:

  • rozvoj, ochrana a prezentácia historických, duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • činnosť v oblasti vzdelávania a výchovy detí, mládeže i dospelých,
  • služby na podporu regionálneho rozvoja, rozvoja turistiky a zamestnanosti,
  • informačné služby, najmä informácie pre návštevníkov mesta, propagácia histórie a osobností Hlohovca,
  • zvýšenie kladného patriotizmu a sebavedomia občanov mesta,
  • vyhlasovanie, organizácia a prezentácia medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti vo veku od 12 do 15 rokov EX LIBRIS HLOHOVEC.